Zwroty i reklamacje

W naszej firmie kierujemy się zasadą: 

Klient ma być zadowolony!

Staramy się wykonać naszą pracę jak najlepiej, ale wiemy, że do zdjęć nagrobkowych podchodzi się w szczególny sposób. Z tego względu, jako jedyna firma fotoceramiczna w Polsce, uznajemy każdą reklamację!

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z wykonanego przez nas zdjęcie na porcelanie, lub też chcą Państwa je po prostu zwrócić czy poprawić, prosimy o odesłanie fotografii nagrobkowej na adres: ul. Lema 12, 20-446 Lublin wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny/potwierdzenie przelewu) oraz formularzem zwrotu lub reklamacji, które dostępne są na naszej stronie.


W skrócie:

1) Reklamacja: odsyłamy porcelankę i formularz reklamacji, w przypadku, kiedy konieczny będzie zwrot części bądź całej sumy pieniędzy - prosimy o dołączenie paragonu lub potwierdzenia przelewu

2) Zwrot: odsyłamy porcelankę (na koszt klienta) i formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny), środki pieniężne przesłane będą na konto podane przez klienta na formularzu zwrotu