Projekt

Przygotowanie firmy Opal Fotoceramika do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa


Projekt zakłada wdrożenie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją opracowanego na podstawie analiz możliwości eksportowych Wnioskującego oraz bogatej wiedzy Wnioskodawcy na temat rynku fotoceramiki, a także zwiększenie potencjału informatycznego firmy poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego. Internacjonalizowanym produktem są zdjęcia wykonywane na porcelanie i szkle zazwyczaj pełniące funkcję fotografii nagrobkowej. Zdjęcia są wykonywane przez Opal Fotoceramika od 30 lat i charakteryzują się wysoką jakością i trwałością W ramach realizacji projektu Wnioskodawca ma zamiar zlecić stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, który pozwoli zarządzać przepływem zamówień oraz produkcją w celu zwiększenia efektywności Wnioskodawcy w kontekście realizowania zamówień zagranicznych. Pozwoli to na automatyzację części działań i zwiększy efektywność pracowników.