Pomóż im trwać wiecznie

Akcja edukacyjna autorstwa:

Opal Fotoceramika
Muzeum Fotografii w Krakowie
oraz autorki bloga wiecznotrwale.blogspot.com


Pomóż im trwać wiecznie,

Przyczyń się do rozwoju kolekcji muzealnej!


Czy wiesz, że...
przedwojenna fotografia nagrobkowa ma niezwykłą wartość historyczną?
Przedwojenne porcelanki nagrobkowe wykonywane były w zupełnie innej technologii niż obecna, przez co nie są niestety wiecznotrwałe. Wciąż jednak pozostają fotografiami o dużej wartości historycznej.
Dlatego zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą akcję tworzenia kolekcji muzealnej.

We współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie, tworzymy zbiór przedwojennych porcelanek, aby ocalić najstarsze obiekty.
Jeżeli nie wiedzą Państwo co zrobić z porcelanką, z której wykonana została reprodukcja, lub posiadają oryginalną, przedwojenną fotoporcelanę, którą zastąpiła nowa, zachęcamy do kontaktu z Muzeum Fotografii w Krakowie w celu oceny możliwości objęcia jej opieką muzealną:


Sekretarz Komisji Nabytków
dr Anna Janota-Strama
Tel.: +48 12 634 59 32 wew. 35


Ważna jest dla nas każda przedwojenna porcelanka, nawet ta najbardziej zniszczona i wytarta!


Cele akcji: 

- uświadamianie społeczeństwa o historycznej wartości przedwojennych porcelanowych portretów nagrobnych;

- edukacja w zakresie fotografii na materiałach nietypowych;

- uwrażliwienie na estetykę przedwojennych portretów nagrobnych;

- próba ratowania poszczególnych obiektów, które ze względu na stan zachowania (ubytki porcelany, zatarcie obrazu, pęknięcia) zostałyby zniszczone podczas wymiany fotografii i/lub remontu całego nagrobka – poprzez umożliwienie przekazywania ich przez właścicieli do kolekcji muzealnej;

- stworzenie kolekcji przedwojennych portretów porcelanowych, która w przyszłości pozwoliłaby na systematykę tych obiektów;

- przywołanie pamięci o dawnych zakładach fotograficznych, a w dalszej perspektywie badania nad historią fotoceramiki.Podmioty zaangażowane w akcję:


Firma Opal Fotoceramika, działająca od 1995 roku, jest obecnie największym wykonawcą fotoceramiki w Polsce i jedną z największych firm europejskich w tej branży. 
Wykonuje także renowację starych porcelanek, polegającą na odtworzeniu fotografii ze zniszczonej porcelany i zreprodukowaniu go na nowej płytce porcelanowej. Stare porcelanki, z których robione są reprodukcje fotografii, zostają zwracane do właścicieli razem z nową płytką.

Muzeum Fotografii w Krakowie dba o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławia rolę przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także jest instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

Blog wiecznotrwale.blogspot.com zajmuje się tematyką przedwojennych fotografii nagrobnych w Polsce. Jego celem jest dokumentowanie, analiza stanu zachowania oraz refleksja nad fotografią nagrobną.Piszą o nas!

Pliki do pobrania
Ulotka.pdf