Fotografaie na krysztale

Jako pierwsza polska firma i jedna z nielicznych w Europie opracowaliśmy technologię wykonywania trwałych fotografii na krysztale (szkle). Technologia ta polega na wykonaniu zdjęcia farbami ceramicznymi, a następnie wtopieniu tak powstałego obrazu w strukturę materiału. Zdjęcie na krysztale jest następnie pokrywane białą warstwą, również wtapianą w kryształ, która służy jako tło oraz dodatkowe zabezpieczenie obrazu.

Zdjęcia na krysztale najczęściej mocuje się w dwojaki sposób:

  1. na płaskich powierzchniach stosujemy specjalistyczną, dwustronnie klejącą taśmą 3M. Taśma ta jest odporna na warunki atmosferyczne i jest stosowana głównie do klejenia szklanych, zewnętrznych tafli w wysokościowcach.
  2. na powierzchniach chropowatych kryształ kleimy do specjalnie przygotowanych podkładek metalowych, które z kolei są mocowane wkrętami do pomnika

Instrukcja do pobrania